Historien


John Morten Almaas startet sin karriere i avfallsbransjen i 1989, da som sjåfør på renovasjonsbil. I 1995 startet han sitt eget firma J Almaas Transport AS, som skulle drive med innsamling av husholdningsavfall for Midtre Namdal Avfallsselskap. Han startet da med én renovasjonsbil. Firmaet fikk flere kommuner som kunder og måtte ekspandere fort.
I 2002 vant han nytt anbud til Midtre Namdal Avfallsselskap. Stiftet da et nytt selskap som ble Namdal Avfallstransport AS. Da var intensjonen å vinne flere anbud utenfor Namdalen. Firmaet hadde nå 10 biler og 15 ansatte.
I 2009 mistet han anbudet, men vant et nytt for Innherred Renovasjon. Bedriften flyttet da fra Namsos til Verdal for å drifte denne avtalen. Firmaet måtte da investere 14 mill. kr i nye renovasjonsbiler.  Året etter vant han et nytt anbud for Søndre Helgeland Miljøverk og det resulterte i nye investeringer på 2,5 mill. kr. 

Nå hadde firmaet innsamling av husholdningsavfall i 13 kommuner, 13 biler og 20 ansatte fordelt på Innherred og Sør-Helgeland. Disse avtalene varte til juni 2017.
Firmaet ser nå en sterkere interesse fra en del firma på Østlandet som ønsker å konkurrere i Midt-Norge. Dette er firma som er store i skandinavisk målestokk. Namdal Avfallstransport AS vurderer risikoen for inntjening så stor at firmaet ikke ønsker denne belastningen. Eieren avviklet firmaet ved årskiftet 2017. 

John Morten Almaas ønsket fortsatt å jobbe i avfallsbransjen og har nå etablert firmaet Namdal Container & Gjenvinning AS. Firmaet har nå etablert seg i Namsos og skal drive med containerutleie og sortering av avfall for firmaer og privatpersoner. For oss er ingen kunder for små og ingen for store.
Vi er en erfaren medspiller for våre kunder når de skal håndtere avfall og restprodukter fra sine bedrifter.