Innsamling av avfall

Innsamling av alle typer avfall i container eller renovasjonsbil. Hos oss kan du også leie beholdere og utstyr for kildesortering.

Trevirke, Papp, Plast, Metall/ jernskrot, Landbruksplast, Farlig avfall, EE avfall, Restavfall, Papir, Matavfall, Gips, Isolasjon


Namdal Container & Gjenvinning AS har inngått avtale med Veglo AS ang innsamling av farlig avfall samt EE avfall.